Patrino Karnavali 2017 Trip – Greece Patras


Moja pierwsza podróż na grecki karnawał w Patras. To jeden z wiekszych karnawałów w Europie i największy karnawał w Grecji. — My first trip to the Patra’s …

Comments are closed.